Påmelding til Grette gård 2018

Fyll inn nødvendig info:
Andelslag:Grette gård
Fornavn:
Etternavn:
E-post:
Alternativ e-post:
Telefon:
Adresse:
Gruppe:
Andel 1  Voksen (2600/sesong)
Andel 2  Barn (1200/sesong)
Andel 3  Familie (4800/sesong)
Andel 4  Melandel (600/sesong)
Andel 5  Eggeandel (1200/sesong)
Andel 6  Kjøttandel (7000/sesong)
Jeg bekrefter at jeg har lest og vil forholde meg til grettegaard.no/andelslandbruk/

Hjemmeside Grette gård: grettegaard.no/

Vedtekter for Grette gård: grettegaard.no/andelslandbruk/


Tilbake til Andelsnett.no