Påmelding til Holt andelslandbruk 2018

Fyll inn nødvendig info:
Andelslag:Holt andelslandbruk
Fornavn:
Etternavn:
E-post:
Alternativ e-post:
Telefon:
Adresse:
Gruppe:
Andel 1  Enkeltandel med depot (3200/sesong)
Andel 2  Dobbeltandel med depot (6000/sesong)
Andel 3  Enkeltandel uten depot (2800/sesong)
Andel 4  Dobbeltandel uten depot (5600/sesong)
Jeg bekrefter at jeg har lest og vil forholde meg til holtandel.no/vedtekter/

Hjemmeside Holt andelslandbruk: holtandel.no

Vedtekter for Holt andelslandbruk: holtandel.no/vedtekter/


Tilbake til Andelsnett.no